Kdo je MATIjA

MATIjA je nacionalna točka za starejše. 

MATIjA je mreža aktivnosti, trženja, informiranja in asistence, ki preko klicnega centra ter mreže organizacij in posameznikov omogoča dostop do informacij, storitev in pomoči predvsem za starejše. Povezuje in podpira prostovoljske in druge nevladne organizacije ter ponudnike storitev in blaga za starejše.

 Prof. dr. Manca Košir:
"Vsi ,še posebej pa starejši morajo imeti občutek koristnosti in smiselnosti svojega bivanja. Platforma MATIjA ta smisel ponuja."

Boris  Koprivnikar, nekdanji predsednik Upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije:
"Internet je bistveno spremenil življenje vseh, ki aktivno uporabljajo informacijske rešitve. Starejši so za to pogosto prikrajšani.  Mrežo MATIjA vidim kot inovativno rešitev, ki tudi starejšim, ki ne uporabljajo interneta, prinaša prednosti Googla, E-baya in Facebooka, zato projekt pozdravljam in ga z veseljem podpiram."

Direktorica Centra za socialno delo Škofja Loka ga. Ivana Košir Erman:
»Center bomo v mrežo MATIjA vpisali kot izvajalca, starostnike pa bomo lahko na terenu pri vsakodnevnem delu seznanili s številko 080 10 10, na kateri bodo lahko dobili vse informacije v zvezi s starejšimi. V mreži MATIjA dejansko vidimo samo prednosti.«

Miha Ješe, župan občine Škofja Loka:
»Mreža MATIjA je odlična ideja, ki jo je treba čim prej spraviti v življenje.«

Osnova mreže so koristne informacije, storitve in blago za uporabnike in organizacije, ki se zbirajo v informacijskem sistemu in brezplačno posredujejo na telefonski številki 080 10 10. Poleg tega MATIjA omogoča tudi pregled nad preverjeno ponudbo storitev in blaga, ki jih je na številki 080 10 10 možno tudi naročiti.

V okviru mreže MATijA organiziramo številne akcije, s katerimi promoviramo in razvijamo posamezna področja pomoči starejšim. Trenutno potekajo akcije "PRoSToFER" posredovanje brezplačnih prevozov, "MATIjA DELA" posredovanje dela starejših in »MATIjEVE TAČKE«  pomoč starejšim pri posvojitvi in skrbi za hišne živali, načrtujemo pa še mnogo drugih..

V mreži MATIjA aktivno podpiramo sodelovanje prostovoljskih in drugih nevladnih organizacij, inštitutov, zbornic, izvajalskih združenj, ministrstev ter zavodov in podjetij iz javne in zasebne sfere, ki starejšim nudijo informacije, pomoč, storitve ali blago. Osnovo nudi kompleksna informacijska podpora za povezovanje, iskanje sinergij in spremljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami in pomočjo, kljub temu pa vztrajamo na osebni komunikaciji z uporabniki preko mreže vključenih organizacij, prostovoljcev, sodelavcev in specializiranega klicnega centra.

Odlični odzivi, dragocena podpora in številni predlogi, ki nam pomagajo izboljševati mrežo, kažejo, da smo našli inovativen in vzajemno koristen način sodelovanja, ki, še posebej v teh kriznih časih, izboljšuje dostopnost pomoči starejšim in zmanjšuje njihove stroške. MATIjA daje nevladnim organizacijam močno orodje za povezovanje, organizacijsko podporo in dodaten vir za pokrivanje nujnih stroškov, ponudnikom storitev pa omogoča dostop do uporabnikov, zmanjšuje stroške trženja in podpira razvoj storitev za starejše ter omogoča razvoj družbeno odgovornega poslovanja – če so pripravljeni sprejeti stalno ocenjevanje svojih storitev s strani uporabnikov.

Mreža MATIjA je dobitnica nagrade za družbeno odgovorno podjetniško prakso v kategoriji za mala in srednja podjetja v letu 2014, ki jo podeljuje Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, pod pokroviteljstvom Janeza Potočnika, evropskega komisarja za okolje.

Mreža MATIjA deluje po standardu ISO 26000.
Družbene koristi projekta, ki jih občuti ciljna skupina uporabnikov (starejše osebe in njihovi svojci) so najpomembnejše in predstavljajo jedro delovanja mreže. Lahko jih opredelimo kot povečanje kvalitete bivanja starejših v domačem okolju zaradi povečane samostojnosti, povečanje socialnega vključevanja starejših, ter delna razbremenitev svojcev, ki skrbijo za svoje starejše družinske člane, ki lahko bolj učinkovito ohranjajo ravnovesje med delovno aktivnostjo in družinskim življenjem.

Družbene koristi projekta, ki jih občuti širša družba, temeljijo na ozaveščanju celotne javnosti o staranju in starosti, povečanju angažmaja prostovoljskih in drugih nevladnih organizacij na področju starejših, ter povečanju ozaveščenosti izvajalcev storitev o pomembnosti družbeno odgovornega in etičnega delovanja (izvajalci dobijo povratno informacijo o zadovoljstvu uporabnikov in v procesu se dviga ozaveščenost opomembnosti socialne komponente in ne le poslovnega vidika prodaje storitev in prihodkov).